Ord. Prof. Halil Yinaç Vefatının 50. Yılında Anıldı

26 Şubat 2012
Resim bulunamadı

Ülkemizin yetiştirdiği dünya çapında saygı gören bir kaç büyük tarihçiden biri olan ayrıca ilk Selçuklu tarihi uzmanı Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı (ELMÜHAY) işbirliği ile gerçekleştirildi.

25 Şubat Cumartesi günü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program 13.30’da kokteyl ile başladı.
Açılış konuşması ve Mükrimin Halil Yinanç’ın hayatını kısaca anlatan sinevizyon gösterisinin ardından oturuma geçildi.

Açılış için bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, “Hocanın bu ülkede temel değerler noktasında yetiştirdikleri geçmişle gelecek arasında maziyle ati arasında. Selçuklu-Osmanlı modern dönem hakikaten çok önemli. Bu ülkenin bir çimentosu durumunda, çok önemli değerlerin muhtelif olduğunu biliyorum. O yüzden de ben bundan sonraki süreçte kendisini yakından tanımak için bu okula, medreseye, vakfa kaydımı yaptırmak için buradayım. Bundan sonraki toplantılarda kendisinden daha çok söz etme hakkı umuduyla huzurlarınızdan ayrılıyorum” dedi.

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın yeğeni Tacettin Mükerrem ise, “Hoca, hayatının tek ihtirası olan mesleğinden başka ihtirasa sapmamış, dünya üzerindeki görevinin bu olduğuna inanıp, en küçük oyalanmayı ilkesine, ülküsüne ihanet bilmiştir. Böyle yaşadı, böyle öldü ve onu anıyor ve anlatıyorum” diye konuştu.
Uğur Yinanç ise, Mükremin Halil Yinanç’ın dünya çapında en büyük tarih alimlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Ölümünün 50. yılında anıyoruz. Dostlarımız, konuklarımız Türkiye’nin saygıdeğer ilim ve kültür insanları şu an salonumuzu doldurmuş şekilde. Mükrimin Halil Yinanç 1900 yılında Elbistan’da doğdu. 1961’de İstanbul’da ders başında rahatsızlanarak vefat etti. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu saygın bir ilim adamı, Türk Tarih Kurumu kurucularından ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusudur kendisi” dedi.Prof. Dr.İsmail Kara oturum başkanlığını yapacak. Programın diğer konuşmacıları ve konuları ise şöyleydi: Prof. Dr. Refet Yinanç- Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın yayına yeni sunulmuş eserleri, Prof. Dr. Fahameddin Başar- Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Hayatı ve Eserleri, Doç. Dr. İlyas Gökhan- Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesi, Mehmet Niyazi Özdemir- Marmara Sohbetleri ve Küllük Sohbetleri, Dursun Gürlek- Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Anekdotları..Prof. Dr. Refet Yinanç “Mükrimin Halil’in adına ansiklopedilerde bir madde bile konulmadığını, TTK nın eserlerini yayınlamakta zorluk çıkardığını” söyledi.

Doç. Dr. İlyas Gökhan; “KSÜ de Üstadın bağışlanan 3000 kitabının dijital ortama aktarıldığını, adına kitaplık kurulduğunu, yazma ve baskı olan bu eserlerin en eskisinin 1642 tarihli olduğunu, Farsça, Fransızca, Almanca, Arapça olan bu eserlerin çok önemli kaynaklar olduğunu” belirtti.Yazar Mehmet Niyazi Özdemir “Üstadla tanıştığını, meclislerinde bulunduğunu Namuslu bir bilim adamı olduğunu, bildiklerini söylemekten çekinmediğini kıraathaneleri bilim yuvasına çevirdiğini” anekdotlarla anlattı…

Araştırmacı Yazar Dursun Gürlek ise “Üstadın son yüzyılın hafızası güçlü 4 bilim adamlarından olduğunu belirterek, Düsturname adlı eseri Fransa’da kütüphane izin vermediği için hergün 15’er sayfa ezberleyerek kaldığı otelde eksiksiz ve yanlışsız yazarak, ülkemizde yayınladığını anlattı.

Prof. Dr.İsmail Kara ise ” Üstadın şimdiki hocalarda olmayan bir özelliği olan sıradan halkın içine karışan, bilgisini paylaşan bir insan  olduğunu, bu gibi çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

Hocanın 1947 yılında mezun ettiği öğrencileri adına konuşma yapan emekli tarih öğretmeni bir hanım ise, “Onun sayesinde tarihi sevdiğini ve onu örnek alarak öğrencilerine de sevdirdiğini” belirtti.

Konuşmacılara ELMÜHAY tarafından plaket takdim edildi. Katılımcılara ve konuklara Ömer Hakan Özalp Tarafından hazırlanan ve İBB Kültür AŞ tarafından bastırılan Tarihe Adanmış Bir Ömür Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç kitabı hediye edildi.

Büyük tarihçi âlim Mükrimin Halil Yinanç,

1 Temmuz 1900’de Maraş’ın Elbistan kazasında dünyaya gelir. Babası Kadı Halil Kamil Efendidir. İlk öğretimini baba ocağında alan Yinanç Elbistan’da rüştiyeye başlar. Rüştiyenin bir yılını idâdiyi (lise) babasının görev yerleri olan Malatya, Mardin ve Diyarbakır’da, son iki yılını da İstanbul’da Gelenbevî Sultanîsi’nde okur ve 1916’da lise öğretimini tamamlar.Yazı hayatına 15 yaşında henüz lise son sınıftayken atılır. 1916’da ise öğretmenlik ve Edebi,yat Fakültesi Tarih Bölümü macerası başlar. 1919’da Edebiyat Fakültesi’ni, 1921’de de mülkiyeyi bitirir. Arapça ve Farsçayı okulda ve evde aldığı özel derslerle çok iyi öğrenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu hareketine destek verir. Babası, Saimbeyli (Haçin) ilçesinde görevli iken 1920’de annesiyle birlikte Ermeni isyancıları tarafından katledilir. Mülkiyeden sonra, bir yandan Nişantaşı ve Davutpaşa Ortaokullarında tarih hocalığı, diğer yandan da Tarih-i Osmanî Encümeni’nde kütüphane memurluğu yapar. 1924’de arkadaşlarıyla birlikte Anadolu Mecmuası’nı çıkarır. 1925’te encümen tarafından, İstanbul kütüphanelerinde bulunmayan nadir eserleri kopya etmek için Paris’e gönderilir. Encümende kütüphane memurluğu yaparken Kabataş ve Galatasaray Liseleri’nde tarih hocalığını devam ettirir. 1931’de Türk Tarih Kurumu’nun kurucuları arasında yer alır. 1930-1940 yılları arasında Türk Tarihi Kongrelerine katılır. 1933’te yapılan üniversite reformu sonrası, doçent ünvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ndedir. Profesörlüğe 1941 yılında yükselir. 1949’da Ankara İlâhiyat Fakültesi’nin kurucuları arasında yer alır. 1957’de Ortaçağ Ordinaryüs Profesörlüğü pâyesini kazanır. 28 yıl bilfiil çalıştığı Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ders esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hastalanır; 22 Aralık 1961 Cuma günü dünyaya göz yumar. 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul Merkezefendi mezarlığında defnedilir.
Eserleri:
Sağlığında yayımladığı irili-ufaklı 9 kitap ve risale; çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış, bazıları birer kitap niteliğinde 50 civarında ilmî makale; İslâm Ansiklopedisi’nde – yine bazıları birer kitap hacminde – 30 civarında madde; yaklaşık 1000 sayfalık – Türkiye Tarihi/Selçuklular Devri ve nihayet, ciltler dolusu notlar ile fevkalâde özgün ve zengin bir kütüphane bırakmıştır..

Haber & Foto : Seyyah LATiF

Ord. Prof. Halil Yinaç Vefatının 50. Yılında Anıldı Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz